2015-10-13 14_54_40-BS-S - saskia.sundrum@googlemail.com - Gmail large_risicos_001.
RI&E’s, Bedrijfsnood- en ontruimingsplannen:

Neem vrijblijvend contact met ons op over informatie omtrent Risico inventarisaties en evaluaties, bedrijfsnoodplannen of ontruimingsplannen. 

Elke organisatie in Nederland is wettelijk verplicht een RI&E en/of een ontruimingsplan te hebben volgens Artikel 14 van de arbowet. Het opstellen 
van dit plan is specifiek voor uw organisatie. Het plan wordt dus op maat gemaakt en bevat alle noodzakelijke informatie die bij calamiteiten nodig 
zijn om deze te bestrijden.

De bijbehorende vluchtwegplattegronden worden in de juiste richting gedraaid en gelamineerd of in een aluminium lijst aangeleverd. 


Vlucht- en ontruimingsplattegronden:

BS-S ist een onderneming die zich heeft gespecialiseerd in Crisismanagement, Risico-controle en Communicatie. Door de jarenlange ervaring op dit gebied kunnen wij voor u een op maat geschreven bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan schrijven volgens de Nederlandese NEN-normen. 

Wij gaan uit van de bij u aanwezige risico’s als basis voor het noodplan.
In het plan worden onder andere de volgende zaken beschreven:

  •  beschrijving van de bedrijfshulpverleningsorganisatie, risico’s, alarmering.

  • procedures over hoe te handelen bij verschillende calamiteiten, zoals brand, ontruiming en ongeval.

Dit wordt gedaan met behulp van instructiekaarten waarop in pictogrammen wordt aangegeven wat van de verschillende functionarissen wordt verwacht.

  • veiligheidsplattegronden die bedoeld zijn om de hulpverleners bekend te maken met het gebouw en de aanwezige middelen. Deze plattegronden kunnen tevens gebruikt worden om bij calamiteiten de professionele hulpverleners beter te informeren.

  • vluchtwegplattegronden  dienen om bij ontruimingen alle in het pand aanwezige personen een snelle en veilige vluchtroute te bieden.
WELKOM
ADVIES
OPLEIDING
CONTACT
2015-10-13 16_08_09-BS-S - saskia.sundrum@googlemail.com - Gmail 2015-10-13 16_08_23-BS-S - saskia.sundrum@googlemail.com - Gmail 2015-10-13 16_08_38-BS-S - saskia.sundrum@googlemail.com - Gmail