2015-10-13 14_54_40-BS-S - saskia.sundrum@googlemail.com - Gmail large_risicos_001.
AED : Automatische Externe Defibrillator

Per dag worden in Nederland (buiten het ziekenhuis) tussen de 30 en 40 mensen getroffen door plotseling hartfalen. Indien er binnen enkele minuten geen hulp geboden wordt, zal dit tot de dood leiden. Een snelle en doeltreffende hulpverlening kan dus het verschil maken tussen leven en dood. Samen met de reanimatietechnieken geeft het gebruik van een AED een veel grotere overlevingskans voor het slachtoffer. De AED is een draagbaar apparaat dat ervoor zorgt dat, indien nodig, middels één of meerdere schokken het hart 
zijn normale ritme hervindt. 

BS-S kan u zo’n AED leveren, en natuurlijk ook uw medewerkers hiervoor opleiden (gecertificeerd door de NRR en ERC). 
Ontruimingsoefeningen:

Om er zeker van te zijn dat uw opgeleide bedrijfshulpverleners weten wat ze moeten doen 
in noodsituaties, kunt en moet u oefeningen (laten) organiseren. Deze oefeningen zijn erop gericht om de bedrijfshulpverleners het gebouw, de aanwezige hulpmiddelen en de procedures goed te leren kennen. 
Tijdens veel oefeningen komen problemen aan het licht die u tijdens een calamiteit niet kunt gebruiken. 
Alleen instructies voor het personeel is veelal niet voldoende om uw personeel met de ontruimingsprocedures vertrouwd te laten maken.
Uit ervaring weten we dat velen de procedures weer snel vergeten. Daarom kan er ook niet vaak genoeg geoefend worden.
En daarnaast is het ook nog eens wettelijk verplicht.

BS-S kan u helpen bij het organiseren van deze ontruimingsoefeningen.

WELKOM
ADVIES
OPLEIDING
CONTACT
Download Unbenannt